HD Gruppe

Status Projekt Fundingsumme Segment Plattform Emittent Jahr

Pflege an der Klinik

2.523.000 Euro
2523000
Immobilien Exporo DE 2020

Shopping an der Burg

2.395.000 Euro
4918000
Immobilien Exporo DE 2019

Praxisklinik Magdeburg

1.195.333 Euro
6113333
Immobilien Exporo DE 2018