S&P Office Development GmbH

Status Projekt Fundingsumme Segment Plattform Emittent Jahr

Bürogebäude Erlangen - TechPark E17

1.250.000 Euro
1250000
Immobilien Zinsbaustein DE 2016