EYEMAXX Real Estate AG

Status Projekt Fundingsumme Segment Plattform Emittent Jahr

Hotel Kaiserlei

2.400.000 Euro
2400000
Immobilien Zinsland DE 2018

Ortsstraße 90a Vösendorf bei Wien

385.950 Euro
2785950
Immobilien Home Rocket DE 2017