EYEMAXX Real Estate AG

Status Projekt Fundingsumme Segment Plattform Jahr

Hotel Kaiserlei

2.400.000 Euro
2400000
Immobilien Zinsland 2018

Ortsstraße 90a Vösendorf bei Wien

385.950 Euro
2785950
Immobilien Home Rocket 2017